U ljubavi sa sobom

U ovom prazničkom tečaju, Ivan Bavčević vodi sudionike u praktično iskustvo voljenja sebe i drugih kroz primjenu 5 akcija ljubavi: PoštovanjaRazumijevanjaPrihvaćanjaBrižnosti i Slobode. Vrijeme je radikalnog prihvaćanje svog bića u svoj njegovoj punini. Vrijeme je pomirbe sa sukobljenim stranama svoje psihe i karaktera. Vrijeme je da se zakopaju ratne sjekire između uma, tijela i duha. Vrijeme je praktične duboke ljubavi prema sebi, životu i svima.

5 akcija ljubavi: PoštovanjaRazumijevanjaPrihvaćanjaBrižnosti i Slobode

DOŽIVOTNI PRISTUP U ljubavi sa sobom
Ostvari trajni online pristup cijelom tečaju U ljubavi sa sobom na svim uređajima: tablet, pametni telefon, računalo.
240€
96€